Noodzaak

Vrienden van de Olifant

Vrienden van de Olifant zet zich in voor de bescherming van olifanten en geeft steun aan concrete beschermingsprojecten in Azië en Afrika. Wij steunen onder andere olifantjes weeshuizen waar weesolifantjes verzorgd worden totdat zij groot genoeg zijn om zelfstandig te kunnen leven, waaronder het weeshuis Elephant Transit Home op Sri Lanka.

Dringend hulp 

Weesolifantjes op Sri Lanka hebben dringend hulp nodig. Wanneer een baby-olifantje wordt gered dat alleen wordt aangetroffen, is het diertje vaak  zodanig verzwakt dat het direct intensieve medische verzorging nodig heeft. De laatste jaren is 30% van de geredde baby-olifantjes alsnog overleden, omdat er onvoldoende medische faciliteiten waren. Dat is 1 op de 3 olifantjes! Nadat een baby-olifantje is gevonden zijn de eerste dagen van cruciale belang. Van de sterfgevallen vindt 90% plaats in de eerste dagen na de redding.

Ziekenhuis wordt gebouwd en ingericht

Het benodigde geld voor de bouw en inrichting van het ETH Medical Centre hebben we met z´n allen bij elkaar gekregen, mede door steun van een steun-stichting die het ontbrekende bedrag voor de inrichting en apparatuur heeft bijgedragen.

Ziekenhuishelpers hard nodig

Het Olifant Ziekenhuis heeft ook dringend medicijnen, verband, medische hulpmiddelen, zoals scharen, pincetten, verband, pleisters enz. nodig. Zonder die kleine attributen, die onontbeerlijke zijn, kan een ziekenhuis niet functioneren. Daarom zoeken we Ziekenhuishelpers, die met een geringe bijdrage van € 2,50 per maand het ziekenhuis in staat stelt om deze hulpmiddelen aan te schaffen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het percentage van 30% sterfte bij de geredde baby-olifantjes drastisch omlaag gaat. 

Kijk voor meer informatie op bovenstaande link´s.  

 

NL80 INGB 0000 119442   t.n.v. Vrienden van de Olifant